FAQ - często zadawane pytania

Szkolenia MikroTik

Kursem polecanym dla osób bez znajomości obsługi urządzeń Mikrotik jest kurs MTCNA. Szkolenie to ma za zadanie zaznajomić uczestników z podstawami administracji sieci opartych na urządzeniach działających pod kontrolą systemu MikroTik RouterOS.

Osobom bez doświadczenia w administracji sieci polecamy szkolenie podstawowe MTCNA. Osoby posiadajace certyfikat MTCNA i chcące poszerzać swoją wiedzę na temat pracy z urządzeniami Mikrotik mogą wybrać dalszą ścieżkę certyfikacji, pomiędzy szkoleniami: MTCRE, MTCWE, MTCTCE i MTCIPv6E. Osobom zainteresowanym tematyką pracy z kontrolem sieci polecamy autorskie warsztaty z kontrolera Capsman. Osoby chcące poznać tajniki konfiguracji urządzeń Mikrotik zachęcamy do wzięcia udziału w autorskich warsztatach Mikrotik Scripts.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do nas maila na adres: info@mwtc.pl z informacją o wybranym terminie. W odpowiedzi otrzymasz informację o dalszym postępowaniu w celu rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Wszystkie oficjalne szkolenia Mikrotik (MTCNA, MTCRE, MTCWE, MTCTCE, MTCIPv6E, MTCSE, MTCUME i MTCINE) kończą się egzaminem, po którego zaliczeniu przyznawany jest oficjalny certyfikat Mikrotik. Egzamin i certyfikat nie wiążą się z dodatkowymi opłatami.

Egzaminem kończą się wszystkie oficjalne szkolenia Mikrotik, czyli MTCNA, MTCRE, MTCWE, MTCTCE, MTCIPv6E, MTCSE, MTCUME i MTCINE. Autorskie warsztaty z obsługi kontrolera Capsman oraz warsztaty RouterOS scripts nie są zakończone egzaminem.

Egzamin ma formę testu jedno- i wielokrotnego wyboru w języku angielskim i składa się z 25 pytań. Czas trwania egzaminu to 60 min. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Wynik egzaminu dostępny jest natychmiast po jego zakończeniu.

Certyfikat wydawany jest w formie elektronicznej.

Certyfikaty Mikrotik wydawane są na okres 3 lat.

RouterOS jest systemem, który podlega ciągłemu rozwojowi, dodawane są nowe funkcjonalności. Dlatego zalecamy, aby po trzech latach ponownie zapisać się na szkolenie. Natomiast jeśli jesteś osobą na co dzień pracującą z RouterOS możemy Ci zaproponować odbycie szkolenia odnawiającego - renewal, trwającego 1 dzień, zakończonego oficjalnym egzaminem Mikrotik MTCNA.

Przystąpienie do egzaminu MTCRE oraz pozostałych szkoleń Mikrotik - MTCWE, MTCTCE, MTCIPv6E, MTCSE i MTCUME wymaga posiadania certyfikatu MTCNA, niekoniecznie ważnego.

Na zajęcia należy zabrać laptop z przewodową kartą sieciową. Wszystko inne dostaniesz od nas na miejscu.

Szkolenia Zabbix

Dla osób posiadających duże doświadczenie w pracy z systemem Zabbix możliwe jest podejście do egzaminu Zabbix Certified Specialist bez konieczności udziału w szkoleniu. Koszt podejścia do egzaminu wynosi 350 euro netto. Uzyskanie tytułu Zabbix Certified Professional oraz Zabbix Certified Expert wymaga udziału w szkoleniu i zaliczeniu egzaminu praktycznego.

Egzaminy Zabbix Certified User, Zabbix Certified Specialist, Zabbix Certified Professional przeprowadzane są w formie testu wielokrotnego wyboru. Test składa się z 50 lub 70 pytań w języku angielskim. Egzaminy mogą być przeprowadzane jedynie przez centra szkoleniowe, akredytowane przez firmę Zabbix w obecności osoby posiadającej uprawnienia trenera. Egzamin na poziomie Expert ma charakter praktyczny i polega na rozwiązaniu 3 zadań. Egzamin ZCE jest oferowany jedynie ze szkoleniem i nie może być przeprowadzony osobno.

Na szkolenie należy zabrać komputer przenośny z dowolnym systemem operacyjnym i zainstalowaną przeglądarką WWW.

Na egzamin należy zgłosić się mailowo na adres info@mwtc.pl podając preferowaną datę egzaminu. Ze względów formalnych, zgłoszenie wraz z opłaceniem sesji egzaminacyjnej musi nastąpić na minimum 7 dni przed terminem egzaminu.

Ze względów formalnych, zgłoszenie na certyfikowane szkolenie musi nastąpić na minimum 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Do tego czasu wymagane jest także uiszczenie pełnej opłaty za szkolenie.

Certyfikat wydawany jest na wersję oprogramowania i nie ma określonej daty ważności.

Najpopularniejszym szkoleniem ze ścieżki certyfikacyjnej Zabbix jest ZCS (Zabbix Certified Specialist). Szkolenie daje kompletną wiedzę potrzebną do zaprojektowania, wdrożenia i utrzymania środowiska Zabbix w małej i średniej wielkości skali.

Czy do udziału w szkoleniu Zabbix Certified Specialist potrzebne jest wcześniejsze doświadczenie z Zabbix? Aby przystąpić do szkolenia nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w pracy z systemem Zabbix. Uczestnik powinien posiadać podstawową wiedzę z obsługi systemu Linux (instalacja oprogramowania, edycja plików tekstowych).

Pozostałe tematy:

Centrum szkoleniowe znajduje się w obrębie strefy płatnego parkowania i w godzinach pracy 9-17 znalezienie wolnego miejsca może stanowić problem. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca parkingowego na zamkniętym parkingu pod centrum szkoleniowym. Koszt takiej rezerwacji to 25 zł netto/dzień. W celu rezerwacji proszę o kontakt z Centrum Konferencyjnym pod numerami tel 22 520 17 00, 520 17 01, 520 17 02, 520 17 03.

W budynku przyległym do Centrum szkoleniowego Ogrodowa58 znajduje się hotel z sieci Ibis – w związku z uczestnictwem w szkoleniu można otrzymać 20% zniżkę na nocleg. W celu otrzymania dokładniejszych informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

Niestety warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest wpłacenie pełnej kwoty za szkolenie.

Zwolnienie z VAT przysługuje gdy:

  • Instytucja zgłaszająca jest podmiotem publicznym (art. 43 punkt 29 lit. c ustawy o VAT).
  • Szkolenie finansowane jest ze środków publicznych, przynajmniej w 70% - np. szkolenie realizowane jest z Bazy Usług Rozwojowych ze środków UE.(rozporządzenie Ministra Finansów z 22.12.2010 r., par. 13 pkt 1 ppkt 20.) Aby otrzymać fakturę Vat z.w. należy przedstawić stosowne oświadczenie o zwolnieniu z Vat. W celu otrzymania wzoru takiego oświadczenia prosimy o kontakt mailowy – info@mwtc.pl.

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia w ramach dotacji unijnych, w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Finansowanie przeznaczone jest dla pracowników mikro, małych i średnich przesiębiorstw oraz dla osób samozatrudnionych. Warunki otrzymania dofinansowania są zależne od danego województwa. Niestety województwa mazowieckie i pomorskie nie przystąpiły do tego programu. W celu otrzymania szczegółowych informacji o wysokości i dostępności środków należy skontaktować się z operatorem z danego województwa. Listę operatorów regionalnych można znaleźć na stronie BUR - http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie. Natomiast wszystkie nasze szkolenia znajdziesz tu: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=22682.

Tak, oprócz szkoleń otwartych oferujemy również organizację szkoleń zamkniętych, np. w miejscu pracy klienta. Naszą ofertę szkoleniową uzupełniają szkolenia dedykowane, spersonalizowane wobec wymagań klienta. Zakres szkolenia/ konsultingu opracowywany jest pod klienta z uwzględnieniem jego infrastruktury i potrzeb. Podczas tych szkoleń istnieje także możliwość zakończenia certyfikatem (w zależności od ustalonego programu). Długośc trwania, jak i miejsce szkolenia uzgadniamy indywidualnie.
Icons made by Dave Gandy from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
mwtc_logo

Mikrotik Warsaw Training Center Piotr Wasyk Michał Filipek
Spółka Cywilna
Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

info@mwtc.pl