Mikrotik MTCTCE (MikroTik Certified Traffic Control Engineer)

MikroTik Certified Traffic Control Engineer, jako szkolenie specjalistyczne, kierowane jest do osób chcących poznać metody kształtowania i zarządzania ruchem w sieciach IP.
Na szkoleniu w szczegółach omawiane jest optymalne wykorzystanie mechanizmu Mangle oraz zastosowanie funkcjonalności kolejkowania ruchu (QoS). Praktyczne ćwiczenia pozwolą uczestnikom na samodzielną konfigurację oraz weryfikację wcześniej omawianych zagadnień. Omówione zostaną także dodatkowe funkcjonalności systemu RouterOS : DHCP Relay, DNS cache oraz web-proxy.
Zwieńczeniem kursu jest egzamin, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają oficjalny certyfikat Mikrotik. Egzamin, jak i certyfikat nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

Wymagania wstępne:

  • Certyfikat Mikrotik MTCNA
  • Sprawne poruszanie się w systemie RouterOS (zalecane)

Podczas szkolenia uczestnicy zagłębią się w następującą tematykę:

  • Packet flow diagram
  • QoS
  • HTB
  • DNS cache
  • Zaawansowane opcje DHCP
  • Web proxy

Długość kursu:

  • Czas trwania: 2 dni (2 x 8 godzin)
  • godziny zajęć: 9-17
mwtc_logo

Mikrotik Warsaw Training Center Piotr Wasyk Michał Filipek
Spółka Cywilna
Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa